Akredytowani instruktorzy nauki jazdy z uprawnieniami ADI

NAJLEPSZE CENY

EGZAMIN PO 07.04.2014r. W DALSZYM CIĄGU PO POLSKU TYLKO NA TERENIE IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Jak zdobyć prawo jazdy krok po kroku…

Krok pierwszyProvisional driving licence

To podstawowy dokument, który musisz uzyskać, aby rozpocząć naukę jazdy samochodem w Irlandii Północnej. Formularz DL1 provisionalmożesz pobrać z lokalnej poczty lub pobrać osobiście w wybranym oddziale DVLNI. Dokument ten mogą otrzymać osoby, które skończyły 17 lat, można jednak wnioskować o jego wydanie 3 miesiące wcześniej. Dokument legalizuje się dopiero w chwili jego nadejścia.

Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający tożsamość (paszport bądź dowód osobisty), kolorowe zdjęcie paszportowe oraz opłatę 62 funtów. Wniosek wraz z kompletem dokumentów wysyłamy na adres: DVA, Driver Licensing, County Hall Coleraine, BT51 3TB.

Krok drugiEgzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części multiple choice i hazard perception.

Część pierwsza – Multiple jest to 50 pytań, na które będziesz miał 57 minut. Możesz popełnić maksymalnie 7 błędów, co oznacza, że musisz udzielić przynajmniej 43 poprawnych odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upłynięciu 57 minut będziesz mógł przystąpić do drugiej części egzaminu.

Część druga – Hazard perception. Tutaj oceniane będą twój refleks i spostrzegawczość. Na monitorze komputera zostanie wyświetlonych14 krótkich filmów przedstawiających codzienne sytuacje na drodze. Twoim zadaniem będzie zareagować w porę poprzez kliknięcie na rozwijające się zagrożenie. Za każdy film możesz otrzymać maksymalnie 5 punktów, ponieważ w każdym z nich będzie występować jedna niebezpieczna sytuacja podlegająca punktacji. Od tego, jak szybko zareagujesz i klikniesz myszką, będzie zależeć, ile punktów otrzymasz. Niestety nie możesz powrócić do żadnego z oglądanych filmów.
By zaliczyć drugą cześć egzaminu z teorii musisz zdobyć 44 punkty z 75 możliwych.

Krok trzeciEgzamin praktyczny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest pozytywny wynik testu teoretycznego. Czas trwania to około 40 minut jazdy, w czasie której egzaminator sprawdzi Twoje umiejętności na różnych typach dróg, oraz poleci Tobie wykonanie dwóch manewrów. Dlatego właśnie bezcenna jest współpraca z Instruktorem, który wie dokładnie jak należy zachować się w ww. sytuacjach. Instruktor nauczy cię jak bezpiecznie jeździć, a to będzie gwarantem sukcesu na egzaminie.

Samochód do egzaminu musi spełniać 2 warunki:

  • musi być ubezpieczony na kandydata
  • musi być zamontowane dodatkowe lusterko wsteczne dla egzaminatora.

Korzystając z samochodu Instruktora nie będziesz musiał się o to martwić, gdyż auto Instruktora jest z reguły do tego przystosowane.

Egzamin ten składa się z trzech części :

1. Badanie wzroku – kandydat powinien przeczytać bez problemów rejestrację samochodu znajdującą się 20,5 metra od niego.
2. Sprawdzenie wiedzy o eksploatacji pojazdu – pytania typu POKAŻ MI/POWIEDZ MI (Show me/Tell me), (należy udowodnić egzaminatorowi, że podstawowa eksploatacja nie jest Ci obca).
3. Jazda – egzaminator sprawdza Twoje umiejętności zachowania się na różnych typach dróg, dokładność wykonania manewrów, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, użycie odpowiednich metod zachowania w czasie jazdy.

W trakcie tego egzaminu możesz popełnić 15 drobnych błędów. Niestety 16-sty decyduje o negatywnym jego wyniku. Popełnienie jednego poważnego błędu, czyli zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników lub powodującego uszkodzenie pojazdu automatycznie dyskwalifikuje zdającego egzamin. W takim przypadku egzaminator wskaże ci popełnione przez Ciebie błędy i wyjaśni na czym polegały. Egzaminator podpowie na co powinieneś zwrócić uwagę, nawet wtedy gdy Twój egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym.

Egzamin praktyczny zamawiamy pod adresem :

www.dvtani.gov.uk/onlinebooking/drivertest.asp

Pamiętaj – egzamin praktyczny zamawiamy po uzgodnieniu terminu z instruktorem !!!!!

Licznik odwiedzin