Akredytowani instruktorzy nauki jazdy z uprawnieniami ADI

SZKOLENIA PROWADZIMY TYLKO DLA KURSANTÓW Z OBSZARU  

IRLANDII PÓŁNOCNEJ

  !!!Zanim zarezerwujesz egzamin praktyczny potwierdź wolny termin u instruktora !!!!!!!

Jak zdobyć prawo jazdy krok po kroku…

Krok pierwszyProvisional driving licence

To podstawowy dokument, który musisz uzyskać, aby rozpocząć naukę jazdy samochodem w Irlandii Północnej. Formularz DL1 provisionalmożesz pobrać z lokalnej poczty lub pobrać osobiście w wybranym oddziale DVLNI. Dokument ten mogą otrzymać osoby, które skończyły 17 lat, można jednak wnioskować o jego wydanie 3 miesiące wcześniej. Dokument legalizuje się dopiero w chwili jego nadejścia.

Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający tożsamość (paszport bądź dowód osobisty), kolorowe zdjęcie paszportowe oraz opłatę 62 funtów. Wniosek wraz z kompletem dokumentów wysyłamy na adres: DVA, Driver Licensing, County Hall Coleraine, BT51 3TB.

Krok drugiEgzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części multiple choice i hazard perception.

Część pierwsza – Multiple jest to 50 pytań, na które będziesz miał 57 minut. Możesz popełnić maksymalnie 7 błędów, co oznacza, że musisz udzielić przynajmniej 43 poprawnych odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upłynięciu 57 minut będziesz mógł przystąpić do drugiej części egzaminu.

Część druga – Hazard perception. Tutaj oceniane będą twój refleks i spostrzegawczość. Na monitorze komputera zostanie wyświetlonych14 krótkich filmów przedstawiających codzienne sytuacje na drodze. Twoim zadaniem będzie zareagować w porę poprzez kliknięcie na rozwijające się zagrożenie. Za każdy film możesz otrzymać maksymalnie 5 punktów, ponieważ w każdym z nich będzie występować jedna niebezpieczna sytuacja podlegająca punktacji. Od tego, jak szybko zareagujesz i klikniesz myszką, będzie zależeć, ile punktów otrzymasz. Niestety nie możesz powrócić do żadnego z oglądanych filmów.
By zaliczyć drugą cześć egzaminu z teorii musisz zdobyć 44 punkty z 75 możliwych.

Krok trzeciEgzamin praktyczny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest pozytywny wynik testu teoretycznego. Czas trwania to około 40 minut jazdy, w czasie której egzaminator sprawdzi Twoje umiejętności na różnych typach dróg, oraz poleci Tobie wykonanie dwóch manewrów. Dlatego właśnie bezcenna jest współpraca z Instruktorem, który wie dokładnie jak należy zachować się w ww. sytuacjach. Instruktor nauczy cię jak bezpiecznie jeździć, a to będzie gwarantem sukcesu na egzaminie.

Samochód do egzaminu musi spełniać 2 warunki:

  • musi być ubezpieczony na kandydata
  • musi być zamontowane dodatkowe lusterko wsteczne dla egzaminatora.

Korzystając z samochodu Instruktora nie będziesz musiał się o to martwić, gdyż auto Instruktora jest z reguły do tego przystosowane.

Egzamin ten składa się z trzech części :

1. Badanie wzroku – kandydat powinien przeczytać bez problemów rejestrację samochodu znajdującą się 20,5 metra od niego.
2. Sprawdzenie wiedzy o eksploatacji pojazdu – pytania typu POKAŻ MI/POWIEDZ MI (Show me/Tell me), (należy udowodnić egzaminatorowi, że podstawowa eksploatacja nie jest Ci obca).
3. Jazda – egzaminator sprawdza Twoje umiejętności zachowania się na różnych typach dróg, dokładność wykonania manewrów, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, użycie odpowiednich metod zachowania w czasie jazdy.

W trakcie tego egzaminu możesz popełnić 15 drobnych błędów. Niestety 16-sty decyduje o negatywnym jego wyniku. Popełnienie jednego poważnego błędu, czyli zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników lub powodującego uszkodzenie pojazdu automatycznie dyskwalifikuje zdającego egzamin. W takim przypadku egzaminator wskaże ci popełnione przez Ciebie błędy i wyjaśni na czym polegały. Egzaminator podpowie na co powinieneś zwrócić uwagę, nawet wtedy gdy Twój egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym.

Egzamin praktyczny zamawiamy pod adresem :

www.dvtani.gov.uk/onlinebooking/drivertest.asp

Pamiętaj – egzamin praktyczny zamawiamy po uzgodnieniu terminu z instruktorem !!!!!

Licznik odwiedzin